Over

Geslacht
Man

Gewoon Lector (1814-1824)

Benoeming
Gewoon Lector
Faculteit
Letteren
Vakgebied
Engelse Taal- en Letterkunde
Leeropdracht
Engelse Taal en Letterkunde
Datum benoeming
1814-12-10
Datum ambtsaanvaarding
n/a
Datum oratie
n/a
Titel oratie
n/a
Datum uit dienst
1824
Bijzonderheden
1814 in Staatscourant Dec. 10 benoemd Lector Bespiegelende Wijsbegeerte en Letteren.

Links

Catalogus Universiteit Leiden
Publicaties ➢