Over

Geslacht
Man

Gewoon Hoogleraar (1615-1619)

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Vakgebied
Romeins Recht
Leeropdracht
Instituten
Datum benoeming
1615-02-08
Datum ambtsaanvaarding
n/a
Datum oratie
n/a
Titel oratie
n/a
Datum uit dienst
1619
Bijzonderheden
n/a

Links

Catalogus Universiteit Leiden
Publicaties ➢