Over

Geboren
1887-05-17 te Rotterdam, Nederland
Overleden
1969-08-25 te Voorschoten, Nederland
Geslacht
Man

Gewoon Hoogleraar (1949-1959)

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Faculteit
Godgeleerdheid
Vakgebied
Dogmatiek, Geschiedenis van de Godsdienst, Kerkelijke Geschiedenis
Leeropdracht
Geschiedenis en leerstellingen van het Remonstrantisme, bijbelse theologie, practische theologie
Datum benoeming
1949-03-26
Datum ambtsaanvaarding
n/a
Datum oratie
1949-10-21
Titel oratie
Voor God wil ik belijden
Datum uit dienst
1959-09-15
Bijzonderheden
Hoogleraar Godgeleerdheid vanwege Seminarium der Remonstrantse Broederschap.

Links

Catalogus Universiteit Leiden
Publicaties ➢