Over

Geboren
1598-10-07 te Franeker, Nederland
Overleden
1652-10-05 te Leiden, Nederland
Geslacht
Man

Gewoon Hoogleraar (1641-1652)

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Vakgebied
Romeins Recht
Leeropdracht
Codicis
Datum benoeming
1641-05-22
Datum ambtsaanvaarding
n/a
Datum oratie
n/a
Titel oratie
n/a
Datum uit dienst
1652-10-05
Bijzonderheden
Rector Magnificus 1644-1645

Links

Catalogus Universiteit Leiden
Publicaties ➢