Over

Geboren
1941-08-22 te Rijswijk, Nederland
Geslacht
Man

Promotie (1970)

Type examen
Promotie
Datum
1970
Plaats
Leiden
Proefschrift
Voorlopige hechtenis en vrijheidsbenemende straffen : een poenametrisch onderzoek bij enkele vermogensdelicten

Gewoon Lector (1972-1980)

Benoeming
Gewoon Lector
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Vakgebied
Strafrecht
Leeropdracht
Straf- en strafprocesrecht
Datum benoeming
1972-02-21
Datum ambtsaanvaarding
1972-02-01
Datum oratie
1974-01-18
Titel oratie
De terbeschikkingstelling op de keper beschouwd
Datum uit dienst
1980-04-01
Bijzonderheden
1988-01-14 Voorzitter College van Bestuur

Links

Catalogus Universiteit Leiden
Publicaties ➢