Over

Geboren
1692-03-14 te Leiden, Nederland
Overleden
1761-09-19 te Leiden, Nederland
Geslacht
Man

Gewoon Hoogleraar (1739-1761)

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Faculteit
Wijsbegeerte
Vakgebied
n/a
Leeropdracht
1744-06-08 Ontheven van onderwijs in Proefondervindelijke Wijsbegeerte
Datum benoeming
1739-12-15
Datum ambtsaanvaarding
n/a
Datum oratie
1740-01-25
Titel oratie
n/a
Datum uit dienst
1761-09-19
Bijzonderheden
Rector Magnificus 1743-1744

Links

Catalogus Universiteit Leiden
Publicaties ➢