Over

Geboren
1898-04-23 te Harderwijk, Nederland
Overleden
1987-07-26 te Den Haag, Nederland
Geslacht
Man

Promotie (1940)

Type examen
Promotie
Datum
1940
Plaats
VU Amsterdam
Proefschrift
Proeve eener critische beschouwing van de ontwikkeling der humanistische rechtsstaatstheorieën

Bijzonder Hoogleraar (1949-1968)

Benoeming
Bijzonder Hoogleraar
Faculteit
Godgeleerdheid
Vakgebied
n/a
Leeropdracht
Calvinistische Wijsbegeerte
Datum benoeming
1949-05-17
Datum ambtsaanvaarding
n/a
Datum oratie
1949-10-14
Titel oratie
De beteekenis van het subject in de moderne waarde-philosophie onder het licht der wetsidee
Datum uit dienst
1968
Bijzonderheden
Bijzonder Hoogleraar Godgeleerdheid vanwege de Stichting tot Oprichting en Instandhouding van Bijzondere Leerstoelen voor Calvinistische Wijsbegeerte aan Openbare Universiteiten en Hogescholen.

Links

Catalogus Universiteit Leiden
Publicaties ➢