Over

Geboren
1880-01-10 te Den Helder, Nederland
Overleden
1954-06-25 te Leiden, Nederland
Geslacht
Man

Promotie (1903)

Type examen
Promotie
Datum
1903
Plaats
Amsterdam
Proefschrift
Dogmatische rechtswetenschap

Gewoon Hoogleraar (1910-1950)

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Vakgebied
Burgerlijk Recht
Leeropdracht
Nederlandsch Burgerlijk Recht en het Internationaal Privaatrecht
Datum benoeming
1910-08-09
Datum ambtsaanvaarding
n/a
Datum oratie
1910-11-02
Titel oratie
De taak der rechtswetenschap ten aanzien der vrije rechtspraak
Datum uit dienst
1950-09-18
Bijzonderheden
Rector Magnificus 1926-1927. 1940-11-23 Van zijn functie ontheven. 1945-10-24 Herbenoemd te Groningen. 1946-03-18. Correctie van besluit 1945-10-24: Benoeming te Leiden.

Links

Catalogus Universiteit Leiden
Publicaties ➢