Over

Geboren
1735-02-09 te Dordrecht, Nederland
Overleden
1807-01-12 te Leiden, Nederland
Geslacht
Man

Gewoon Hoogleraar (1778-n/a)

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Faculteit
Letteren
Vakgebied
Vaderlandse Geschiedenis
Leeropdracht
Bijzonder der Diplomatie der Vereenigde Nederlanden
Datum benoeming
1778-08-22
Datum ambtsaanvaarding
n/a
Datum oratie
1779-01-18
Titel oratie
Inwijingsrede over 't recht, 't welk de Nederlanders gehad hebben, om hunnen wettigen vorst en heer, Philips, Koning van Spanje, aftezweren
Datum uit dienst
n/a
Bijzonderheden
Rector Magnificus 1783-1784. 1795-08-08 uit ambt ontzet als aanhanger der Stadhouderlijke partij. 1802-02-06 in ambt hersteld, gaf colleges over Staatsrecht van Holland.

Gewoon Hoogleraar (1806-1807)

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Faculteit
n/a
Vakgebied
Wiskunde
Leeropdracht
Opdracht onderwijs te geven in Statistiek met titel van Prof. Antiquit. Et Historiae imprimis Diplomaticae; sec non Statistices Regen. Hollandici
Datum benoeming
1806-09-20
Datum ambtsaanvaarding
n/a
Datum oratie
n/a
Titel oratie
n/a
Datum uit dienst
1807-01-02
Bijzonderheden
n/a

Links

Catalogus Universiteit Leiden
Publicaties ➢