Over

Geboren
1911-07-12 te Ternaard (gem. Dongeradeel), Nederland
Overleden
1965-08-13 te Leiden, Nederland
Geslacht
Man

Promotie (1948)

Type examen
Promotie
Datum
1948
Plaats
Leiden
Proefschrift
Verwantschapsrecht en volksordening, huwelijksrecht en erfrecht in het Koeriagebied van Tapanoeli

Gewoon Hoogleraar (1960-1965)

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Vakgebied
Internationaal Recht
Leeropdracht
Volksrecht en rechtsontwikkeling in de niet-westerse samenlevingen
Datum benoeming
1960-01-09
Datum ambtsaanvaarding
n/a
Datum oratie
1960-05-20
Titel oratie
Enkele vraagstukken van de rechtsbedeling naar ongeschreven volksrecht in Afrika
Datum uit dienst
1965-08-13
Bijzonderheden
n/a

Links

Catalogus Universiteit Leiden
Publicaties ➢