Over

Geboren
1893-10-16 te Amsterdam, Nederland
Overleden
1982-01-23 te De Bilt, Nederland
Geslacht
Man

Promotie (1921)

Type examen
Promotie
Datum
1921
Plaats
Leiden
Proefschrift
De beteekenis van Bergson voor de philosophische theologie

Gewoon Hoogleraar (1931-1964)

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Faculteit
Godgeleerdheid
Vakgebied
Ethiek, Geschiedenis van de Godsdienst
Leeropdracht
De Encyclopaedie der Godgeleerdheid, de Wijsbegeerte van den Godsdienst en de Zedekunde
Datum benoeming
1931-08-03
Datum ambtsaanvaarding
1931-09-29
Datum oratie
1931-10-30
Titel oratie
Dynamisch Pluralisme
Datum uit dienst
1964-04-27
Bijzonderheden
1942-05-30 Eervol ontslag op eigen verzoek. 1945-09-04 Herbenoemd vanaf 1945-05-05.

Links

Catalogus Universiteit Leiden
Publicaties ➢