Over

Geboren
1912-11-05 te Dordrecht, Nederland
Overleden
2000-10-23 , Nederland
Geslacht
Man

Promotie (1937)

Type examen
Promotie
Datum
1937
Plaats
Leiden
Proefschrift
De religieuze toekomstverwachting, in het bijzonder in de Amerikaanse theologie

Gewoon Hoogleraar (1964-1978)

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Faculteit
Godgeleerdheid
Vakgebied
Ethiek, Geschiedenis der Wijsbegeerte, Geschiedenis van de Godsdienst
Leeropdracht
Wijsbegeerte van de Godsdienst, zedekunde en encyclopaedie der Godgeleerdheid
Datum benoeming
1964-06-04
Datum ambtsaanvaarding
1964-09-01
Datum oratie
1964-11-13
Titel oratie
Ethiek aan de Universiteit
Datum uit dienst
1978-09-01
Bijzonderheden
1964-06-04 Hoogleraar Godgeleerdheid, tevens in de Centrale Interfaculteit

Links

Catalogus Universiteit Leiden
Publicaties ➢