Over

Geboren
1879-03-15 te Pasoeroean, Nederlands-Indië
Overleden
1955-08-18 te Oegstgeest, Nederland
Geslacht
Man

Promotie (1906)

Type examen
Promotie
Datum
1906
Plaats
Leiden
Proefschrift
Onderzoek naar het wezen van het zedelijk oordeel

Gewoon Hoogleraar (1917-1949)

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Faculteit
Godgeleerdheid
Vakgebied
Dogmatiek, Geschiedenis van de Godsdienst
Leeropdracht
De Geschiedenis der Leerstellingen van het Remonstrantisme, Dogmatiek en Practische Theologie
Datum benoeming
1917
Datum ambtsaanvaarding
n/a
Datum oratie
1917-04-25
Titel oratie
De zelfstandigheid der ziel
Datum uit dienst
1949-09-19
Bijzonderheden
Hoogleraar Godgeleerdheid vanwege het Seminarie der Remonstrantse Broederschap.

Links

Catalogus Universiteit Leiden
Publicaties ➢