Over

Geboren
1939-06-16 te Amsterdam, Nederland
Geslacht
Man

Gewoon Hoogleraar (1974-2009)

Benoeming
Gewoon Hoogleraar
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Vakgebied
Belastingrecht
Leeropdracht
Openbare financiën
Datum benoeming
1974-09-09
Datum ambtsaanvaarding
1974-10-01
Datum oratie
1976-10-22
Titel oratie
Naar een economische theorie van de publieke sector
Datum uit dienst
2009-07-01
Bijzonderheden
n/a

Links

Catalogus Universiteit Leiden
Publicaties ➢